×

Affiliate Marketing - Tất cả những gì bạn cần biết

Affiliate Marketing đã xuất hiện từ những năm 1980, khi các công ty tiếp thị bắt đầu sử dụng hình thức này để giới thiệu sản phẩm của mình cho người tiêu dùng thông qua các đối tác trung gian. Tuy nhiên, đến những năm 1990, khi Internet phát triển mạnh mẽ, Affiliate Marketing trở thành một phần quan trọng của ngành tiếp thị trực tuyến.