×
14 NGUYÊN TẮC VIẾT QUẢNG CÁO CỦA JOSEPH SUGARMAN

14 NGUYÊN TẮC VIẾT QUẢNG CÁO CỦA JOSEPH SUGARMAN


Nguyên tắc 1: Tư duy
Viết quảng cáo là quá trình tư duy, thực hành. Quá trình này phản ánh toàn bộ trải nghiệm, kiến thức, khả năng xử lý thông tin và chuyển tải để đạt được mục tiêu bán sản phẩm.

Nguyên tắc 2: Câu đầu tiên
Tất cả các yếu tố trong bài quảng cáo đều hướng đến mục tiêu duy nhất là khiến bạn đọc câu đầu tiên của nội dung quảng cáo.

Nguyên tắc 3: Câu thứ hai
Mục đích duy nhất của câu đầu tiên trong bài quảng cáo là khiến bạn đọc câu thứ hai.

Nguyên tắc 4: Tạo môi trường thuận lợi
Bố cục và vài đoạn đầu tiên của quảng cáo phải tạo ra môi trường mua hàng thuận lợi nhất cho việc bán sản phẩm.

Nguyên tắc 5: Chiếm lấy sự đồng thuận
Hãy khiến khán giả đồng ý và hòa hợp với những phát biểu chính xác và chân thành của bạn khi đọc nội dung quảng cáo.

Nguyên tắc 6: Chiếc cầu trượt
Độc giả của bạn nên bị cuốn vào việc đọc toàn bộ nội dung quảng cáo mà không thể ngừng lại cho đến câu cuối cùng như thể tuột xuống một chiếc cầu trượt.

Nguyên tắc 7: Không sợ khác biệt
Khi cố gắng giải quyết vấn đề, đừng giả định rằng đã tồn tại những ràng buộc.

Nguyên tắc 8: Sự tò mò
Hãy khiến nội dung quảng cáo thú vị và tạo sự hứng thú cho độc giả thông qua sức mạnh của sự tò mò.

Nguyên tắc 9: Bán ý tưởng
Đừng cố gắng bán một sản phẩm hay dịch vụ. Hãy luôn bán một ý tưởng.

Nguyên tắc 10: Ý tưởng ập tới
Quá trình ấp ủ ý tưởng là sức mạnh của tâm trí tiềm thức, sử dụng tất cả kiến thức và trải nghiệm để giải quyết một vấn đề cụ thể, và tính hiệu quả của nó được quyết định bởi thời gian, xu hướng sáng tạo, môi trường và cái tôi.

Nguyên tắc 11: Chiếc váy
Nội dung quảng cáo phải đủ dài để khiến độc giả hành động theo yêu cầu của bạn. Giống như một chiếc váy, cần đủ dài để che và đủ ngắn để tăng sự hứng thú.

Nguyên tắc 12: Cá nhân hóa
Mọi giao tiếp nên mang tính cá nhân, từ người gửi đến người nhận.

Nguyên tắc 13: Trả lời câu hỏi
Các ý tưởng cần đi theo trình tự logic, tiên đoán câu hỏi của khách hàng tiềm năng và trả lời chúng như thể đang bán hàng trực tiếp.

Nguyên tắc 14: Biên tập
Trong quá trình biên tập, tinh lọc nội dung để thể hiện chính xác những gì bạn muốn với ít số từ nhất.
Ý tưởng tương tự với phát biểu của một triết gia:

“If I had more time, I would have written a shorter letter.” — Marcus Tullius Cicero.

user uploaded image