×

Affiliate Marketing - Tất cả những gì bạn cần biết

Affiliate Marketing đã xuất hiện từ những năm 1980, khi các công ty tiếp thị bắt đầu sử dụng hình thức này để giới thiệu sản phẩm của mình cho người tiêu dùng thông qua các đối tác trung gian. Tuy nhiên, đến những năm 1990, khi Internet phát triển mạnh mẽ, Affiliate Marketing trở thành một phần quan trọng của ngành tiếp thị trực tuyến.

5 HIỆU ỨNG TÂM LÝ LÀ ‘KHẮC TINH’ CỦA NHỮNG QUYẾT ĐỊNH SÁNG SUỐT

Chúng ta nhớ đến Bill Gates, Mark Zuckerberg đã trở thành những tỷ phú thế giới. Họ là những người không hoàn thành đại học. Từ đó, kết luận rằng không cần trường học để thành công, không phải lãng phí thời gian và nên bắt đầu một doanh nghiệp càng sớm càng tốt.